Klikni ovdje (www.karlovac.hr)
Pogrebno
Svakodnevno od 0-24 sati je ugovaranje i organiziranje termina za ukope za područje grada Karlovca.

OPĆI UVIJETI PRUŽANJA USLUGA

Dežurni telefon 047/ 611-4731.        VISINA GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA
I KATEGORIJA (Jamadol, Dubovac I, II, III, IV)
       94,18 kn                      117,73 kn s PDV za jednostruko grobno mjesto,
      188,37 kn                    235,46 kn s PDV za dvostruko grobno mjesto,
       282,56 kn                   353,20 kn s PDV za trostruko grobno mjesto i za svako daljnje grobno mjesto,
       47,09 kn                     58,86 kn s PDV za grobno mjesto na polju urni.

 II KATEGORIJA (V. Švarča, M. Švarča, Hrnetić, Kamensko)
        89,13 kn                      111,41 kn s PDV za jednostruko grobno mjesto,
      178,28 kn                    222,85 kn s PDV za dvostruko grobno mjesto,
      267,42 kn                   334,28 kn s PDV za trostruko grobno mjesto.

III KATEGORIJA (sva ostala groblja utvrđena čl. 3. Odluke o grobljima Grada   Karlovca – Glasnik Grada Karlovca 9/99, 7/02, 3/03)
          84,09 kn                     105,11 kn s PDV za jednostruko grobno mjesto,
          168,18 kn                   210,23 kn s PDV za dvostruko grobno mjesto,
         252,29 kn                    315,36 kn s PDV za trostruko grobno mjesto.

 

2.       CJENIK USLUGA PRIJEVOZA POKOJNIKA
                                              KN s PDV-om
1.Preuzimanje i prijevoz pokojnika
do mrtvačnice iz bolnice ili stana
- od 6,00 – 19,00 sati               353,33
od 19,00 - 6,00 sati  ( iz kuće )     458,70
nedjeljom i praznikom
- od 6,00 – 19,00 sati                   530,62
- od 19,00-6,00 sati                     704,18
2.Prijevoz pokojnika na području                                          
grada                                             265,30
3.Preuzimanje i prijevoz pokojnika
izvan područja grada po kilometru       4,63
4.Preuzimanje i prijevoz pokojnika
van teritorija RH po km                     4,95
5.Vozilo u čekanju po satu             216,95
6.Prijevoz pokojnika van grada po satu  210,75
7.Preuzimanje i prijevoz pokojnika u
Zagreb ili iz Zagreba                      804,42
8.Pogrebni radnik u pratnji vozača po satu  54,54
9.Preuzimanje i prijevoz pokojnika u specifičnim uvjetima uz uporabu transportnog sanduka ili vreće sa dva
transportnog sanduka ili vreće sa dva djelatnika do mrtvačnice ili patologije djelatnika do mrtvačnice ili patologije djelatnika do mrtvačnice ili patologije
djelatnika do mrtvačnice ili patologije u gradu (samoubojice, utopljenici, u gradu (samoubojice, utopljenici,u gradu (samoubojice, utopljenici,
pokojnici u smrskanom ili raspadnutom stanju )
radnim danom    
od 6,00 – 19,00 sati                            545,49
od 19,00- 6,00 sati                             733,93
nedjeljom i blagdanom
od 6,00 sati- 19,00 sati                       815,75
od 19,00- 6,00 sati                          1.088,50
10.Preuzimanje i prijevoz pokojnika u specifičnim
uvjetima van teritorija grada Karlovca
( svi troškovi kao pod stavkom iznad,te prema
stvarno utrošenom vremenu vozila i dva djelatnika).
11.Preuzimanje i prijevoz pokojnika u specifičnim
uvjetima na teško pristupačnim mjestima na
području grada Karlovca radnim danom
-              od 6 ,00 – 19,00 sati                    815,75
-              - od 19,00 – 6,00 sati                 1.088,50
nedjeljom i blagdanom
-              od 6,00 – 19,00 sati                   1.227,35
-              od 19,00 – 6,00 sati                   1.636,46  
             12. Preuzimanje i prijevoz pokojnika u specifičnim
             uvjetima na teško pristupačnim mjestima van
             područja Karlovca ( sve kao pod stavkom iznad,
             te prema stvarno utrošenom vremenu vozila i
             dva djelatnika)
             13. Potrošni materijal i zaštitna sredstva za djelatnike
             i sredstva za dezinfekciju opreme            167,36

Zakon o grobljima iz N.N. br. 19/98. ovdje

Reklamacije se mogu izjaviti:
-usmeno i pismeno na adresu: Zelenilo d.o.o., Karlovac, Put D. Trstenjaka 6

Copyright © Zelenilo d.o.o. 2007.